О нас

Основи менеджменту осовська 2003, зачем нужна прошивка на псп

Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006.- 664 c. У підручнику розглядаються суть, мета і завдання. Основи менеджменту: методичні рекомендації щодо вивчення . Київ: Цул. 2003. 340 с. 10. Осовська Г.В. Основи менеджменту. — Київ, 2003. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2003 — У навчальному посібнику. Програма «Основи менеджменту», складена відповідно до нормативної дисципліни та . Структура програми дисципліни «Основи менеджменту» дає можливість . Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Гардарики, 2003. . Основи менеджменту/ Г.В. Осовська, О.А. Осовський- К.: "Кондор"

28 лют. 2011 . Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту. Файл формата pdf . У 2 томах. Т. 2 — К.: Вид-во Європ. ун-ту Регистрация позволит Вам скачивать файлы, общаться с другими пользователями, а также. Основи менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Осовська. - К. : Кондор, 2003. - 554 c. - Бібліогр.: 134 назв. - укp. Розглянуто суть, мету. Господарський кодекс України : за станом 16 січня 2003 р., № 436-IV/ Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посібник для студентів вищих. 65.050я73. О-75. Осовська, Г. В. Основи менеджменту Текст : навч. посібник / Г.В. Осовська. - К. : Кондор, 2003. - 556 с. - 35.00. К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 336 c. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене / Г.В.

Tereasabrewington © 2013
www.000webhost.com